Dr. Imrédy

ügyvédi iroda

1051 Budapest, Sas utca 4. I. em. 2/A
Telefon: 06-1/312-8871

1997 óta

Számíthat ránk

Irodánk 1997-ben alakult és profilját elsősorban a gazdasági jogi, ingatlanjogi, társasági jogi, kártérítési jogi, valamint a közlekedési büntetőjogi szakterület határozza meg.

Ügyfeleink között mind magánszemélyek, mind pedig közép- és nagyvállalatok megtalálhatóak, akikkel az egyedi igényeket figyelembe véve alakítjuk ki a megbízás formáit, feltételeit.

Számos elégedett ügyfelünk részére dolgoztunk ki hatékony garanciarendszerrel ellátott szerződéses konstrukciókat, láttuk el képviseletüket polgári peres és nemperes, illetőleg egyéb hatósági eljárásokban, valamint tevékeny részt vállaltunk több jelentős, az Európai Unió által finanszírozott projektben is.

Irodánk – partnerei révén – segítséget és konzultációs lehetőséget biztosít az ország határain túlnyúló jogi ügyekben is, beleértve a külföldi cégalapítást is.

 

Szakterületeink

Társasági jog

Irodánk társasági joggal kapcsolatos tevékenysége – a teljesség igénye nélkül – magába foglalja új cégek alapítását, meglévő cégek társasági szerződéseinek módosításait, a cégek átalakulásával kapcsolatos jogi tevékenység teljes körű elvégzését, társaságok jogi átvilágítását, továbbá ügyfeleink képviseletét a cégjogi peres és nem peres bírósági, valamint egyéb hatósági eljárásokban.

Ingatlanjog

Irodánk korábban és jelenleg is több ingatlanfejlesztési projekt teljes körű jogi munkálatait látja el, nevezetesen az első „kapavágástól” a projekt teljes lezárulásáig ellátjuk a jogi feladatokat, beleértve a szükséges szerződéses konstrukciók kidolgozását, az egyes vevőkkel történő konzultációt és szerződéskötést, a társasházi alapító okirat elkészítést, valamint a szükséges földhivatali eljárást.

További fő ingatlanjogi területek:

 • ingatlan adásvételi szerződések, valamint egyéb, az ingatlanokhoz kapcsolódó szerződések készítése,
 • ingatlannal kapcsolatos pervitel,
 • telekmegosztás, átminősítés,
 • alapító okiratok készítése, módosítása,
 • teljes körű földhivatali ügyintézés.

Polgári jog

Irodánk tevékenysége a polgári jog szinte minden területére kiterjed. Ellátjuk ügyfeleink képviseletét polgári peres és nem peres eljárásokban, képviseletet nyújtunk a különböző igényérvényesítési eljárásokban, valamint elkészítjük a polgári jogi szakterülethez kapcsolódó szerződéseket.

Gazdasági jog

Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik a gazdálkodó szervezetek egymás közötti viszonyainak szerződéses rendezése terén, beleértve a szükséges szerződéses garancia-rendszerek kidolgozását is. Állandó vagy egyedi megbízás alapján ellátjuk társaságok képviseletét peres és nem peres bírósági, valamint egyéb hatósági eljárásokban, szükség esetén részt veszünk ügyfeleink üzleti tárgyalásain.

Kártérítési jog

Ellátjuk ügyfeleink képviseletét a különböző – elsősorban a biztosító társaságokkal szembeni – kártérítési ügyekben, valamint – komoly orvos-szakértői hátterünknek köszönhetően – műhibaperekben.

Felszámolási jog

Irodánk számos jelentős ügyben látta el ügyfelei képviseletét felszámolási ügyekben akár hitelezői, akár adósi oldalon. Részt veszünk hitelezői egyezségek létrehozásában, beleértve a szükséges garanciarendszerrel ellátott szerződéses konstrukciók kidolgozását is. Ügyfeleinkkel együttműködünk a felszámolás alatt álló társaságok jogi átvilágítását, felvásárlását és nyereségessé tételéhez szükséges jogi munkálatok elvégzését illetően.

Közlekedési büntetőjog

Irodánk a büntetőjog tárgyköréből elsősorban a közlekedési büntetőjogi szakterülettel foglalkozik, mely során mind a rendőrségi, mind a bírósági szakban ellátjuk ügyfeleink képviseletét.

Amit
elvárhat
tőlünk

 • minden elvállalt ügy kiemelten fontos számunka,
 • ügyfeleink érdekeit teljes elszántsággal képviseljük,
 • minden ügyre rászánjuk a szükséges időt,
 • felkutatjuk az ügyfél számára kedvező bírósági gyakorlatot,
 • zökkenőmentes kommunikáció, mindig elérhetőek vagyunk,
 • minden szerződésben kiépítjük az ügyfelünket védő garanciarendszert,
 • üzleti döntések megalapozásához jogi stratégiát készítünk,
 • speciális szakterület esetén az együttműködő partnereink közül
  bevonjuk a legmegfelelőbbet.

Dr. Imrédy Szabolcs

Életút

1994 Jogi diploma megszerzése az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán

1995 Bankjogi továbbképzés (JTI)

1994-97 Ügyvédjelölti gyakorlat

1997 Ügyvédi szakvizsga

1997- Ügyvédi tevékenység megkezdése a Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda keretei között

1999-2002 Az ügyvédi tevékenység fenntartása mellett miniszteri szóvivő, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

1998-2004 A Magyar Országgyűlés delegálásával a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumának elnökségi tagja

2014 Alpolgármester, Balatonakarattya

 

Ajánlatkérés

Az alábbi listából válassza ki, hogy milyen ügyben szeretné igénybe venni szolgáltatásainkat!

Szolgáltatási kör

Ingatlanjog

Cégjog

Polgári jogi ügyek

Peres ügyek

Peren kívüli ügyek

Családi jog, hagyatéki ügyek

Munkajog

2 + 7 =

Ajánlatkérés

AZ ALÁBBI LISTÁBÓL VÁLASSZA KI, HOGY MILYEN ÜGYBEN SZERETNÉ IGÉNYBE VENNI SZOLGÁLTATÁSAINKAT!

Szolgáltatási kör

Ingatlanjog

Cégjog

Polgári jogi ügyek

Peres ügyek

Peren kívüli ügyek

Családi jog, hagyatéki ügyek

Munkajog

15 + 1 =

Forduljon hozzánk bizalommal!

Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda

Telefon/Fax: 06-1/312-8871

Email: dr.imredy@imredy.hu

1051 Budapest, Sas utca 4. I. em. 2/A

2 + 6 =